Wydarzenia: Jean-Hervé Lorenzi i Mickaël Berrebi 15 stycznia w Warszawie! 

15 stycznia 2018 roku w ramach programu idee21.eu odbędzie się spotkanie z autorami książki “Świat przemocy. Gospodarka światowa w latach 2016-2030”. Warszawę odwiedzą wybitni ekonomiści francuscy, Jean-Hervé Lorenzi i i Mickaël Berrebi.

Autorzy Świata przemocy skupiają się na sześciu barierach rozwojowych,  które  w zasadniczy sposób mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą świata w najbliższych kilkunastu latach:

•załamanie postępu technicznego
•starzenie się populacji
•eksplozja nierówności
•masowe transfery działalności gospodarczej z jednego krańca świata na drugi
•finansjalizacja gospodarki
•brak oszczędności umożliwiających finansowanie nowych inwestycji.

Przekonanie autorów jest dosyć proste. Trzeba myśleć o trajektorii rozwoju gospodarki światowej w sposób całkowicie odmienny niż ten, który znamy. Powszechne trudności wynikają z głębokiego niezrozumienia sieci ograniczeń, z którymi światowa gospodarka będzie musiała się zmagać. Nikt nigdy nie wymyślił wiarygodnych i akceptowalnych rozwiązań bez zarysowania przyszłości. Proponowane przez wiele osób najbardziej niedorzeczne i upraszczające koncepcje nawiązują zwykle do minionych czasów wielkich przemian. My podjęliśmy próbę naszkicowania losów gospodarki światowej w ciągu najbliższych piętnastu lat. Zarówno w diagnozie, jak i w rozwiązaniach często brakuje precyzji, bywają one niedoskonałe. Nie zmienia to jednak faktu, że świat nie uniknie naprawdę wielkiego kryzysu i jego dramatycznych następstw, jeśli nie zrozumie podstawowych zjawisk przyszłych realiów makroekonomicznych. Nasze propozycje opierają się więc na niewyraźnych jeszcze tropach, ale  prawdopodobnie właściwie identyfikują rolę – tak dziś chwiejnych – polityk makroekonomicznych. (Jean-Hervé Lorenzi i Mickaël Berrebi)

Spotkanie z udziałem autora rozpocznie się 15 stycznia 2018 o godzinie 17:00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ulicy Książęcej 4.

Jean-Hervé Lorenzi, wybitny ekonomista francuski, założyciel i przewodniczący francuskiego think tanku Cercle de economistes [Krąg Ekonomistów] , skupiającego teoretyków i praktyków ekonomii. Krąg inicjuje otwarte debaty, jest m.in. organizatorem największego forum ekonomicznego w Europie – Spotkań Ekonomicznych w Aix-en-Provence.

Członek zarządu Edmond de Rothschild France, dyrektor programu przemian demograficznych i ekonomicznych  w Instytucie Louisa Bacheliera,  dyrektor niezależny rad nadzorczych Euler Hermes i BNP Paribas Cardif, członek redakcji czasopisma „Risque”, członek zarządu  Médéric Alzheimer Foundation. W przeszłości m.in. profesor ekonomii na Uniwersytecie Paris Dauphine (1992–2012), doradca ministra gospodarki, doradca premiera Francji, dyrektor wykonawczy Francuskiego Centrum Energii Atomowej, dyrektor wykonawczy Gras Savoye.

Autor kilkunastu książek, aktywny uczestnik debaty publicznej. Specjalista w dziedzinie nowych technologii, innowacji, dobrobytu ekonomicznego, gospodarki przemysłowej, ubezpieczeń i oceny ryzyka, finansowania gospodarki.

Mickaël Berrebi, absolwent ESSEC Business School, doradca finansowy, specjalista z dziedziny oceny ryzyka, członek francuskiego Instytutu Aktuariuszy. W 2017 roku wydał wspólnie z Jeanem-Hervé Lorenzim drugą książkę, L’avenir de notre liberté. Faut-il démanteler Google… Et quelques autres? [Przyszłość naszej wolności. Czy należy zniszczyć Google’a… i kilku innych?].

Organizatorem spotkania są idee21.eu.
Parterami wydarzenia są Fondo, Instytut Francuski w Polsce, Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Fundacja GPW.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegóły i rejestracja tutaj.