O programie idee21.eu

Idee21.eu została stworzona przez zespół Fondo we wczesnej fazie 2017 roku. Zgodnie z Deklaracją Odpowiedzialności Biznesowej Francusko-Polskiej Izby Handlowej, której Fondo jest członkiem, “Celem firm w CCIFP jest zrównoważony i długofalowy rozwój.” Fondo realizuje tę misję, wspierając współpracę międzynarodową, przede wszystkim w dziedzinie ekonomii, nauk społecznych i rozwoju technologicznego poprzez program Idee21.eu.

Idee21.eu skupia swoje zasoby na wysiłkach redakcyjnych i wydawniczych, organizując jednocześnie coroczne debaty koncentrujące się na ułatwianiu dyskursu akademicznego połączonego z realnymi doświadczeniami biznesowymi w globalnej dyskusji na temat kluczowych wydarzeń dotyczących krajobrazu społeczno-gospodarczego.

Idee21.eu umacnia głosy czołowych ekspertów i specjalistów, którzy reprezentują różne dziedziny i poglądy. Nasze debaty wynikają z naszego przekonania że siłą napędową pozytywnego i trwałego postępu jest wymiana pomysłów i informacji, poprzez wolny przekazy akademicki i kulturowe. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej misji poprzez naszą inicjatywę Idee21.eu!