News: "Vers le monde de 2050” Michela Camdessus’a - tuż przed premierą

Kolejną książką wydaną w ramach programu idee21.eu będzie „Vers le monde de 2050” Michela Camdessus’a, której polska edycję przygotowuje wydawnictwo Nieoczywiste.

Tym razem sięgamy aż do roku 2050. Jaki będzie nasz świat za trzydzieści lat? Kto odważy się i podoła odwrócić naszą planetę od degradacji, a jej mieszkańców uchronić od unicestwienia?

Michel Camdessus, z pomocą specjalistów z rynków wschodzących podejmuje wyzwanie: żeby zagłuszyć katastrofistów, którzy wieszczą nam najbardziej niesprawiedliwy i okrutny świat, musimy przekonać naszych przywódców, żeby działali inaczej: biorąc pod uwagę przyszłość naszych dzieci. A sukces będzie zależeć w dużej mierze od kondycji wszystkich krajów, gdyż właśnie doświadczyliśmy “wielkiego odwrócenia”: kraje wschodzące stanowią obecnie ponad połowę światowego PKB. Obojętność wobec nich nie jest już opcją którą kraje rozwinięte mogą brać pod uwagę!

O autorze

Michel Camdessus (ur. 1 maja 1933 r.) – francuski ekonomista, jak do tej pory najdłużej (od 16 stycznia 1987 do 14 lutego 2000 r.) pełnił funkcję  dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Wcześniej, do czasu przeprowadzki do Waszyngtonu ( od listopada 1984 r.)  był zastępcą szefa i szefem Banku Francji. Urodzony w Bayonne we Francji, Camdessus studiował na Uniwersytecie Paryskim oraz zdobył wykształcenie podyplomowe z ekonomii w Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) w Paryżu i École nationale d’administration. Obecnie jest prezesem inicjatywy społecznej Semaines sociales de France (francuskie tygodnie socjalne) i jest członkiem Komisji ds. Afryki założonej przez Tony’ego Blaira. Jest również członkiem Papieskiej Komisji ds. Sprawiedliwości i Pokoju. Camdessus jest członkiem Africa Progress Panel (APP), grupy dziesięciu wybitnych osób, które propagują na najwyższych szczeblach sprawiedliwy i zrównoważony rozwój w Afryce. Jako członek panelu ułatwia budowanie koalicji w celu stymulowania i przekazywania wiedzy, a także zachęca decydentów do wpływania na politykę i tworzenia trwałych zmian w Afryce. Camdessus jest również członkiem zarządu Fondation Chirac, założonej przez byłego francuskiego prezydenta Jacquesa Chiraca w 2008 r., której celem jest promowanie pokoju na świecie.  Jest także członkiem kapituły nagród Conflict Prevention Prize przyznawanych co roku przez tę fundację oraz w komitecie naukowym programu Water and Sanitation.