Relacja: Fotorelacja z debaty "Świat przemocy. Gospodarka światowa 2016-2030"