O programie idee21.eu

Pomysł uruchomienia programu idee21.eu zrodził się na początku roku 2017 z inicjatywy zarządu spółki Fondo, sygnatariusza Deklaracji Odpowiedzialnego Biznesu Francusko Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIFP). Zgodnie z Deklaracją: „celem firm stowarzyszonych w CCIFP jest długofalowy i odpowiedzialny rozwój”. Fondo realizując ten cel udziela wsparcia dla rozwoju współpracy polsko-francuskiej, przede wszystkim w obszarze ekonomii, nauk społecznych i nowych technologii ściśle współpracując z Instytutem Francuskim w Polsce.

Współpraca ta ma dwa przejawy: działalność wydawniczą oraz organizowanie dorocznych debat mających na celu angażowanie środowisk akademickich, opiniotwórczych oraz praktyków biznesu w międzynarodową dyskusję nad kluczowymi zjawiskami oraz problemami XXI-wiecznej gospodarki i społeczeństw.

W ramach idee21.eu głos oddajemy specjalistom i autorytetom, ekspertom reprezentującym różne przekonania i obszary kompetencji. Dyskusja wypływa z przekonania, że motorem pozytywnie rozumianego postępu jest nieskrępowana i pogłębiona wymiana myśli i informacji. Przestrzenią takiej twórczej wymiany jest biznes nauka i kultura. Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w idee21.eu i korzystania z naszego dorobku!