O programie idee21.eu

Pomysł uruchomienia programu idee21.eu zrodził się na początku roku 2017 z inicjatywy Fondo. Przyświeca mu przekonanie, że motorem pozytywnie rozumianego postępu jest nieskrępowana  i pogłębiona wymiana myśli i informacji. Przestrzenią takiej twórczej wymiany jest nauka i kultura. Celem programu jest uchwycenie formujących się zjawisk społecznych i gospodarczych oraz spojrzenie na nie z możliwie szerokiej perspektywy. Głos oddajemy specjalistom i autorytetom o różnych przekonaniach i zakresach ekspertyzy. Misją idee21.eu jest utrwalanie i próba systematyki najnowszej myśli europejskiej oraz zaszczepianie jej w świadomości społecznej.

Program opiera się na dwóch filarach:

Publikacje idee21.eu –  działalność wydawnicza prowadzona w ramach programu ma na celu wsparcie wydania i tłumaczenia istotnych społecznie dzieł naukowych i popularnonaukowych. Premiery książkowe zaplanowane są na styczeń każdego kolejnego roku począwszy do 2018.

Debaty – cykliczne spotkania i rozmowy mają na celu angażowanie środowisk akademickich, opiniotwórczych oraz praktyków biznesu w międzynarodową debatę nad kluczowymi zjawiskami oraz problemami XXI-wiecznej gospodarki i społeczeństw.