Świat przemocy. Gospodarka światowa 2016-2030, Mickaël Berrebi, Jean-Hervé Lorenzi

W latach 90. Francis Fukuyama zapowiedział koniec historii. Lata 2000 pokazały, jak iluzoryczna była wizja świata pokoju, pozbawionego konfliktów i mrocznych sił, których konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dopóki się nie pojawiają. Trzecia globalizacja nie wiedzie w stronę „globalnej wioski”. Wręcz przeciwnie, żyjemy w świecie bez instrukcji obsługi, w którym przychodzi nam gasić jeden pożar za drugim. Rozwój globalnej gospodarki determinuje sześć zjawisk. Trzy są nowe: starzenie się ludności, zastój postępu technicznego i deficyt oszczędności. Trzy już dobrze znamy: niekontrolowany wzrost nierówności, masowe przeniesienie procesów biznesowych z jednego końca świata na drugi oraz coraz większy udział usług finansowych w gospodarce. Jak na styku płyt tektonicznych, zjawiska te będą narastać i prowadzić do przełomów, których siły ani czasu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czy zdołamy stawić im czoło?

Tytuł oryginału

Le monde de violences

Przekład

Wydanie

Data wydania

2018

Ilość stron

Format

ISBN

Jean-Hervé Lorenzi – wybitny ekonomista francuski, założyciel i przewodniczący francuskiego think tanku Cercle de economistes [Krąg Ekonomistów], do którego należą teoretycy i praktycy ekonomii mający doświadczenie w sektorze prywatnym i państwowym. Krąg inicjuje otwarte debaty, jest m.in. organizatorem największego forum ekonomicznego w Europie, Spotkań Ekonomicznych w Aix-en-Provence. Członek zarządu Edmond de Rothschild France, dyrektor programu przemian demograficznych i ekonomicznych  w Instytucie Louisa Bacheliera, niezależny dyrektor rad nadzorczych Euler Hermes i BNP Paribas Cardif, członek redakcji czasopisma „Risque”, członek zarządu  Médéric Alzheimer Foundation. W przeszłości m.in. profesor ekonomii na Uniwersytecie Paris Dauphine (1992–2012), doradca ministra gospodarki, doradca premiera Francji, dyrektor wykonawczy Francuskiego Centrum Energii Atomowej, dyrektor wykonawczy Gras Savoye. Autor kilkunastu książek, aktywny uczestnik debaty publicznej. Specjalista w dziedzinie nowych technologii, innowacji, dobrobytu ekonomicznego, gospodarki przemysłowej, ubezpieczeń i oceny ryzyka, finansowania gospodarki.

Premiera polskiego wydania “Świata przemocy” nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar  oraz spotkanie autorskie w styczniu 2018 r.

Partner wydania: